Alumni

Jun Gong

Jun Gong

B.E. BUPT

Ph.D @Dartmouth

Apple

DaYuan Huang

Huang Da-Yuan

Ph.D. NTU, Taipei

Postdoc. Alumni

Huawei

Gus Xia

Gus Xia

Ph.D. CMU

Postdoc. Alumni

Asst.Prof. NYU,SH

Jingxian Wang

Jingxian Wang

B.S. BUPT

Ph.D. CMU

Linjun Li

Linjun Li

B.S. SYSU

M.S. Dartmouth

Amazon

Qianwen Chen

Qianwen Chen

B.S. SYSU

M.S. Dartmouth

Google

Ruizhen Guo

Ruizhen Guo

B.S. Zhejiang Univ.

M.S. Dartmouth

Microsoft

Zixiao Li

Zixiao Li

B.S. NUPT & NYIT

M.S. Dartmouth

Bloomberg

Xiaoting Zou

Xiaoting Zou

M.S. Dartmouth

Amazon

Fangyu Zou

Fangyu Zou

B.S. Tsinghua Univ.

Lan Li

Lan Li

B.S. SCUT

M.S. UIUC

chimian

Chimian Wu

B.S. Tongji Univ.

M.S. Dartmouth

Facebook

Jack

Jack Graham

B.S. USMA

M.S. Dartmouth