PI

soroush_headshot

► Soroush Vosoughi
► Assistant Professor of Computer Science, Dartmouth College
► Faculty Member, the Institute for Security, Technology and Society (ISTS), Dartmouth College
► Technical Associate Director, Dartmouth Center for Precision Health and Artificial Intelligence
► Faculty Affiliate, Graduate Program in Quantitative Social Science (QSS), Dartmouth College
► Faculty Affiliate, Graduate Program in Quantitative Biomedical Sciences (QBS), Dartmouth College
► Faculty Affiliate, Arthur L. Irving Institute for Energy & Society, Dartmouth College
Ph.D. Students
  Ruibo Liu
  Lili Wang
  Weicheng Ma
  Xiaobo Guo
  Yiren Jian
  Sean Xie (jointly with Prof. Saeed Hassanpour, Geisel School of Medicine)
  Maxwell M. Aladago (jointly with Dr. Lorenzo Torresani, Research Director, Facebook AI Research (FAIR), Meta)
  Yuxin Wang
  Chiyu (Henry) Ma
  Chunhui Zhang
  Hefan Zhang
  Peijun Qing
Visiting Scholar
  Dr. Neeti Pokhriyal
Master’s Students
  Ivory Yang (MSc in Computer Science)
  Zhiyan Zhong (MSc in Computer Science)
  Zachary S. Gottesman (MSc in Computer Science)
  Timothy Yang (MSc in Computer Science)
  Chenhao Zhao (MSc in Quantitative Biomedical Sciences)
  Sunishka Jain (MSc in Computer Science)
  Neel Gandhi (MSc in Computer Science)
  Chen Jiang (MSc in Computer Engineering)
Undergraduate Students
  Alan Sun (Senior Thesis in Computer Science)
  Andrew Koulogeorge (Senior Thesis in Computer Science)
  Hannah M. Brookes (Senior Thesis in Computer Science)
  Angelic McPherson
  Colton Sankey
  Evan Phillips
  Brian Chiang
  Yuze Jiang
  Alexander Fick
  Pratim Chowdhary
  Xiaoran Ma
  Tianwen Chen
  Aamish Beg
  Goutham Veeramachaneni
  Zechen Yang
  Daniel Carstensen
  Yi (Leo) Xie
Alumni
    Post-Docs
  Dr. Neeti Pokhriyal (jointly with Prof. Benjamin Valentino; 2019-2021)
    MSc Theses
  Joseph Hajjar (MSc in Computer Science; 2022)
  Sucharita Jayanti (MSc in Computer Science; 2021)
    Undergraduate Senior Theses
  Jacqueline Perry (Senior Thesis in Computer Science; 2023)
  Sarah M. Chacko (Senior Thesis in Computer Science; 2023)
  Samiha Datta (Senior Thesis in Computer Science; 2023)
  Anders Knospe (Senior Thesis in Computer Science; 2023)
  Rishik Lad (Senior Thesis in Computer Science; 2023)
  John L. McCambridge (Senior Thesis in Computer Science; 2023)
  Brian Wang (Senior Thesis in Computer Science; 2023)
  May Oo Khine (Senior Thesis in Quantitative Social Science (QSS); 2023)
  Philip Surendran (Senior Thesis in Quantitative Social Science (QSS); 2023)
  Tracey E. Mills (Senior Thesis in Computer Science; 2022)
  Anne Bailey (Senior Thesis in Computer Science; 2022)
  Caroline Tornquist (Senior Thesis in Computer Science; 2022)
  Junhwi Kim (Senior Thesis in Computer Science; 2022)
  Suraj Srivats (Senior Thesis in Computer Science; 2022)
  Vivek Hazari (Senior Thesis in Computer Science; 2022)
  Sara E. Kay (Senior Thesis in Computer Science; 2022)
  Sydney Lister (Senior Thesis in Computer Science; 2021)
  Yakoob Khan (Senior Thesis in Computer Science; 2021)
  Aadil Islam (Senior Thesis in Computer Science; 2021)
  Sunbir Chawla (Senior Thesis in Computer Science; 2021)
  Steven Signorelli (Senior Thesis in Computer Science; 2021)
  Abhimanyu Kapur (Senior Thesis in Computer Science; 2021)
  Jiachen Jiang (Senior Thesis in Computer Science; 2020)
  Abenezer Dara (Senior Thesis in Computer Science; 2020)
  Christopher Miller (Senior Thesis in Computer Science; 2020)
  Elena Doty (Senior Thesis in Computer Science; 2020)
  Danah Han (Senior Thesis in Computer Science; 2020)
  Tianyu Li (Senior Thesis in Computer Science; 2020)
    Research Assistants
             Ph.D. Students
  Weiyi Wu (BMDS rotation student)
             Master's Students
  Aadil Islam
  Chongyang Gao
  Anmol Chachra
  Aarish Iyer
  Pengze Liu
  Yanting Hua (QBS)
  Yunrui Lu (QBS)
  Chenhao Zhao (QBS)
             Undergraduate Students
  Xiaoxuan Fan
  Gokul Srinivasan
  Clayton Bass
  Tyler Brody
  Daniel DiPietro
  Danielle Fang
  Chahak Goyal
  Renze Lou (Intern, Zhejiang University City College)
  Joshua D. Pfefferkorn
  Jason Wei
  Dylan Whang
  Guangxuan Xu
  Kai Zhang (Intern, Tsinghua University)